www - جامعه مجازي پارسه فیس

برای ورود به سایت www روز از اول اسمه سایت بردارید


برای ورود به سایت www روز از اول اسمه سایت.. [درباره]

کاربران فعال امروز

کاربران فعال هفته

17 پست
1 پست
1 پست
1 پست
1 پست

کاربران فعال ماه

1 پست
1 پست

کاربران برتر گروه

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

برچسب‌های کاربری

www

گروه عمومی · 30 کاربر · 56 پست
venous-yazdan
venous-yazdan
در www

میدانی سه رکن حس کردن یک نفر چیست؟

اینکه اول عاشقش باشی..

بعد درگیر احساس عاشقی با او..

در نهایت عاطفه ای را خرجش کنی که لیاقتش را دارد

این سه می شوند همانیکه باید بشوند

آنوقت حساس میشوی

حســـاسی

در انتخابش

در نگاههایش
امضا: ونوس و ستايش
· 13 دقیقه قبل در www شناسه پست : 7853238
venous-yazdan
venous-yazdan
در www


تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت

فقــط یــک کلمـــــــه اسـت

“میگـــــــــــذرد”

امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…امضا: ونوس و ستايش
· 32 دقیقه قبل در www شناسه پست : 7853166
venous-yazdan
venous-yazdan
در www
ساعت نشدم پشت به دیوار کنم
خود را به دقیقه ها گرفتار کنم
ساعت شده ام که دوستت دارم را
هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم


امضا: ونوس و ستايش
· 2 ساعت و 25 دقیقه قبل در www شناسه پست : 7852264
venous-yazdan
venous-yazdan
در www
خوش بحالشون
دارن گل مي گن و گل مي شنون


امضا: ونوس و ستايش
· 3 ساعت قبل در www شناسه پست : 7852022
venous-yazdan
venous-yazdan
در www


امضا: ونوس و ستايش
· 4 ساعت قبل در www شناسه پست : 7851895
venous-yazdan
venous-yazdan
در www


امضا: ونوس و ستايش
· 4 ساعت قبل در www شناسه پست : 7851725
Ali
Ali
در www
بعضیا زیرابی رفتن برامون!فکر کردن ما نمیبینیمولی خبر نداشتن هم آب زیادی زلالههم ماهیاش با ما دوستن!آره........


· 1393/01/30 - 23:00 در www شناسه پست : 7850907
venous-yazdan
venous-yazdan
در www


میدونے قشنگتریـטּ احساسـ چہ وقتیہ؟

وقتے برمیگردے یواشڪے بہ عشقتـ نگاهـ ڪنے


مے بینے ڪہ اونمـ داشتہ بهتـ نگاهـ میڪردهردهـ ... ...امضا: ونوس و ستايش
· 1393/01/30 - 13:31 در www شناسه پست : 7846505
venous-yazdan
venous-yazdan
در www


براے دلتنگــے هایــم
براے دغدغــہ هاے خـــودم
براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !
برای دلے کہ دلتنگم نیست ...
براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...
براے خودم مے نویســـم !
بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!.! امضا: ونوس و ستايش
· 1393/01/30 - 13:09 در www شناسه پست : 7845795
venous-yazdan
venous-yazdan
در www

مـــذکر عزیــــز : " مـــــــــرد " بـــاش !


زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره!

!

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســــمت!

!

مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســــاست ، ....!


مردونه حــــــرف بزن، مـــــــــردونه بخنـــــد ، مردونه


گریــــــه کن،مــــــردونه عشــــــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، ...!


مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــــردی نکن


مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کــــــرده


و بهـــــت تکیـــــه کرده.....
امضا: ونوس و ستايش
· 1393/01/30 - 13:09 در www شناسه پست : 7845789
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15