www - جامعه مجازي پارسه فیس

برای ورود به سایت www روز از اول اسمه سایت بردارید


برای ورود به سایت www روز از اول اسمه سایت.. [درباره]

کاربران فعال هفته

کاربران فعال ماه

کاربران برتر گروه

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

برچسب‌های کاربری

www

گروه عمومی · 33 کاربر · 85 پست
رضوان/یاسر
رضوان/یاسر
در www


امضا: LOVE MEE عشق من؟؟؟؟؟؟؟ یاسر
· 1393/02/2 - 20:33 در www شناسه پست : 7876711
رضوان/یاسر
رضوان/یاسر
در www


امضا: LOVE MEE عشق من؟؟؟؟؟؟؟ یاسر
· 1393/02/2 - 17:52 در www شناسه پست : 7874454
...
...
در www
بعضى از آدم ها مثل سايه اند ❕


اَزشون فرار كنى ، دُنبالت مى دوند …


دنبالشون كه بدوى ، ازت فرار مى كنن …
امضا: ( دلگيرم)
· 1393/02/2 - 14:50 در www شناسه پست : 7872808
رضوان/یاسر
رضوان/یاسر
در www


امضا: LOVE MEE عشق من؟؟؟؟؟؟؟ یاسر
· 1393/02/2 - 13:33 در www شناسه پست : 7872034
venous-yazdan
venous-yazdan
در www
چه شب ساکتی... 

انگار هیچکس تو دنیا نیس...

یا شایدم مــن تو دنیای کسی نیستم...امضا: ونوس و ستايش
· 1393/02/2 - 11:31 در www شناسه پست : 7870014
venous-yazdan
venous-yazdan
در www

لیــــــــــاقت میخاهد


..


بودن در قلــــــــــــب دختری که


تمام دنیایش


حــــــــــرف های نزده اش است
امضا: ونوس و ستايش
· 1393/02/2 - 10:47 در www شناسه پست : 7869702
venous-yazdan
venous-yazdan
در www

گفــــــــــتی دوســــــتت دارمـــ ــ ـــ ــ ــــــ

و مــــــن

بــــــــه خــــیابان رفتـــــــــم.

فـــ ــــــضای اتـــاق بــ ــــرای پـــرواز کــ ـــافی نبـ ـود.

عکس های عاشقانه زیباامضا: ونوس و ستايش
· 1393/02/2 - 09:36 در www شناسه پست : 7869245
venous-yazdan
venous-yazdan
در www

چــــــه مــــــــعــــــــادلــــ ــــه ی نــــــــا بــــــــرابــــــــری ؛

من برای دیدنت چشم هایم را میبنــدم و تو برای ندیدنــم !


امضا: ونوس و ستايش
· 1393/02/2 - 09:26 در www شناسه پست : 7869182
venous-yazdan
venous-yazdan
در www

یادم باشد...

       حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

                نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

                            راهی نروم که بیراه باشد 

                                  خطی ننویسم که ازار دهد کسی راامضا: ونوس و ستايش
· 1393/02/2 - 09:23 در www شناسه پست : 7869167
amir reza
amir reza
در www
آنچه را داریم و از آن لذت می بریم، چنان كه باید ارج نمی نهیم

و قدر آن را
نمی شناسیم و چون از دست برود

 به ارزش آن پی می بریم. در این هنگام است كه
به این حقیقت دست می یابیم

كه تا مالك چیزی هستیم از مالكیت خود بی خبریم.


امضا: pagal
· 1393/02/2 - 01:01 در www شناسه پست : 7868715
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15